REGULAMIN

                            Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki

                                               Sezon 2023/2024

Organizatorem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zwanej dalej „Ligą” lub „KALS”, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie dalej zwany „Organizatorem”.

 • 1 CELE LIGI
 1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców miasta Kutno i regionu kutnowskiego.
 2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy.
 3. Promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia.
 4. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
 5. Wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich uczestniczących w Lidze.
 6. Promowanie miasta Kutna poprzez zaproszenie do udziału w lidze zespołów z innych województw.
 • 2 ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów oraz składy drużyn będą dostępne na oficjalnej witrynie internetowej KALS pod adresem  www.kalsliga.pl
 2. Organizator Ligi:
  1. Czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,
  2. Zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem terminarzy i regulaminu,
  3. Zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest: Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ligi.
  1. Złożenie w terminie określonym przez organizatorów (27 listopada 2023 r.) pisemnego zgłoszenia drużyny na formularzach dostarczonych przez Organizatora.
  2. Wpłacenie. tzw. „wpisowego” w wysokości 480zł.  ( czterysta osiemdziesiąt) bezzwrotnej kwoty przeznaczonej na zakup nagród i pokrycia kosztów funkcjonowania Ligi.
  3. Wpłaty – Bank BGŻ/o Kutno 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050. Proszę w przelewie umieścić wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury. W tytule przelewu – Liga siatkówki, nazwa drużyna  i jaka Liga.
 4. Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kalsliga.pl, www.kutno.net.pl ,  serwisie Youtube i Google: imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród.
 5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry.
 6. Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników (w meczu można wpisać do protokołu maksymalnie 12 zawodników). Zawodnik może być zgłoszony w sezonie tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania rozgrywek nie ma możliwości zmian składów drużyn. Zawodników można zgłaszać do końca sezonu/maksymalnie 15 zawodników/Po wpisaniu 15 zawodnika lista zgłoszeń jest zamknięta /nie wolno wykreślać wpisanych zawodników/ Wyjątek stanowi przypadek kontuzji zawodnika lub zmiana miejsca zamieszkania,  która uniemożliwia grę w lidze. Można wtedy dopisać następnego zawodnika.
 7. Terminarz rozgrywek będzie dostarczony kierownikom drużyn w formie e-mailowej oraz zamieszczony na stronie internetowej Ligi: www.kals.kutno.pl
 8. Tylko terminarz zamieszczony na stronie ligi jest aktualny (Terminarze podawane w prasie mogą być nieaktualne).
 9. Zmiana w trakcie rozgrywek miejsca lub terminu rozgrywania meczy wymaga zweryfikowania przez Organizatora.
 10. W wypadku wycofania się drużyny z Ligi, przed zakończeniem rundy rozgrywek (lub po zakończeniu rundy) – wszystkie wyniki meczów z udziałem drużyny w tej rundzie zostają anulowane.
 11. W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy amatorzy. Wyklucza się udział w Lidze zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Byłych zawodników obowiązuje dwuletnia karencja. Przepis o karencji nie obowiązuje byłych zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia i nie posiadają aktualnych kart zgłoszeń zawodniczych. Przepis ten nie dotyczy zawodników niepełnoletnich. W ramach pomocy zespołom III ligi z naszego regionu poduszcza się start trzecioligowców w naszej lidze. Zawodnik zgłoszony jako rezerwowi do drugiej ligi traci prawa do udziału w naszej lidze po pierwszym rozegranym meczu w tej lidze.
 12. Dla trzydziestolatków nie obowiązuje  żadna karencja.
 13. W lidze kobiet mogą brać udział wyłącznie zawodniczki amatorki. Wyklucza się udział w Lidze zawodniczek, które posiadają aktualne licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dla byłych zawodniczek po zakończeniu gry obowiązuje roczna karencja. Przepis ten nie dotyczy zawodniczek niepełnoletnich.
 14. Zawodnicy niepełnoletni w zawodach startują za pisemną zgodą rodziców oraz pod opieką osoby pełnoletniej /nazwisko opiekuna musi być umieszczone na karcie zgłoszeń.(Ukończone minimum 14 lat)
 • 3 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9.
 2. Drużyny obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje z numerami. Numery potrzebne są do prowadzenia statystyk (np. najlepszego zagrywającego)
 3. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.
 4. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w   protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu.  Organizator ma prawo wcześniej rozpocząć mecz, jeżeli poprzedni trwał krócej / do 15 minut, /jeżeli poprzedni mecz trwał dłużej następny zaczynamy po 10 minutach od zakończonego tego spotkania./Wyciąg z oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową. Punkt 7.2 Rozgrzewka. 7.2.1-Przed rozpoczęciem spotkania zespoły mogą przeprowadzić rozgrzewkę wspólnie na siatce przez 6 minut, o ile rozgrzewały się uprzednio na innym obiekcie lub przez 10 minut, jeżeli takiej możliwości nie miały./Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione-wpisane do protokołu meczowego) Pozostałe osoby przebywają na widowni.(Balkon)
 5. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 6. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki.( Ze zmianami dla KALS)
 7. Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania partii.
 8. Rozgrywki  Ligi męskiej  .Runda zasadnicza każdy z każdym /osiem meczy .W rozgrywkach finałowych  cztery pierwsze zespoły grają o miejsca 1 – 4, pozostałe w II lidze o  o miejsca 1-5, em „każdy z każdym”
 9. Mecz rozgrywane będą do 2 wygranych setów w lidze męskiej (runda zasadnicza), a w rozgrywce finałowej o miejsca 1 – 4  do 2-ch wygranych setów/sety do 21pkt , tie-break 11 , dwa turnieje każdy z każdym/.  O miejsca 1-5 mecze toczone będą do dwóch wygranych setów( sety do 15 pkt/ tie-break do 9 pkt. dwa turnieje każdy z każdym).
 10. W Ekstraklasie kobiet mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.. (Set do 25 pkt. tie-break do 15 pkt.).
 11. (runda zasadnicza), a w rozgrywce finałowej o miejsca 1 – 4  do 2-ch wygranych setów/sety do 21pkt , tie-break 11 , dwa turnieje każdy z każdym/.  O miejsca 1-5 /II liga/mecze toczone będą do dwóch wygranych setów( sety do 15 pkt/ tie-break do 9 pkt. dwa turnieje każdy z każdym).
 12. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
   • 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1 (2:0)
   • 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2 (2:1)
 13. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną: Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
   • 1 punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3 (1:2)
   • 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3.(0:2)
 14. Walkower 0 pkt. i sety (25:0)
 15. O  miejscu w tabeli decyduje ilość dużych punktów zdobytych a następnie ilość zwycięstw.
 16. W przypadku równej ilości dużych punktów i zwycięstw o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w p. 13a i p.13b nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 17. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w kalendarzu KALS) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Zespół, który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25:0 Po 10 minutach, jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 6 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu).
  5. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 18. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0: 3 (0: 2) i 0: 25 w każdym secie.)
  1. w ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to zawodników oraz osób towarzyszących przebywających na ławce rezerwowych
 19. Zespół, który przegra dwa spotkania walkowerem zostanie wycofany z rozgrywek, a w następnym sezonie startuje od najniższej klasy rozgrywkowej, jeżeli będzie dla niego miejsce w Lidze. Organizator może odstąpić od wykonanie kary, jeżeli walkowery zostały usprawiedliwione. Gdy zespół zrezygnuje z udziału w Lidze przed sezonem lub w trakcie sezonu o zapełnieniu wakatu decyduje Organizator Jeżeli przed końcem sezonu zostanie wycofany zespól z 1 ligi, ostatnia drużyna tej ligi rozegra baraż z drugim zespołem 2 ligi. Mecz barażowy zostanie rozegrany po zakończeniu rozgrywek. To samo tyczy się II Ligi.
 20. Informujemy, że nastąpiła zmiana w przepisach dotycząca sygnalizacji za niewłaściwe zachowanie: ·- upomnienie gestem lub „żółta kartka” – brak innych konsekwencji
  – „czerwona kartka” – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej
  – wykluczenie – obie kartki trzymane w jednym ręku
  – dyskwalifikacja – kartki trzymane pojedynczo w prawej i lewej dłoni

oraz sygnalizacja za opóźnianie gry: ·- „żółta kartka” przy nadgarstku – brak innych konsekwencji
– „czerwona kartka” przy nadgarstku – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej

 1. Kary: wykluczenie- jeden mecz przerwy. Dyskwalifikacja – 2 mecze przerwy. Regulamin przewiduje też kary zawieszenia lub usunięcia z ligi  za niesportowe zachowanie. Organizator może też odstąpić od wykonania kary, (Jakość przewinienia).
 2. Protesty należy składać pisemnie u Organizatora, w terminie 30 minut  po rozegraniu spotkania./Kaucja 100zł./ O składanym proteście musi być poinformowany sędzia oraz kapitan drużyny przeciwnej.
 3. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zawodniczki i  zawodników   biorących udział w 1, 2 i 3  Lidze męskiej oraz ekstraklasie kobiet obowiązuje jednolity strój sportowy.
 2. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodniczek i zawodników startujących w Lidze.
 3. Badania lekarskie zawodnicy przeprowadzają we własnym zakresie, wszystkie aktualne obostrzenia związku z covid-19 obowiązują na terenie rozgrywania KALS.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
 6. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Lidze.
 7. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą

 (art. 13 RODO 2016/679):

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie,

 1. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24
 • Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Markiewicz, inspektor ds. BHP i systemów informatycznych MOSiR w Kutnie, Inspektor ds. ochrony danych osobowych MOSiR w Kutnie. tel. 539-925-907, p.markiewicz.mosir@wp.pl
 • Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art.6 pkt.1a).
 • Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. Realizacji Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.
 • Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR oraz na stronie internetowej ligi w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 • Dane będą przechowywane przez okres trwania Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki i potrzebny do jej realizacji.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 pkt.1a,b,c. Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki